Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Biotecnologia

Curs acadèmic

2024-2025

Crèdits ECTS

240

Preu crèdit ECTS

18,46 €

Centre que l'imparteix

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària

Any d'inici

Curs 2009-2010

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (50%) / castellà (45%) / anglès (5%)

Places

50

Coordinació

Gemma Villorbina Noguera etseafiv.coordgbiotec@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Cursos Zero
Cursos Zero
Cursos Zero
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat

El estudis de Biotecnologia de la Universitat de Lleida es van iniciar en el curs acadèmic 2005/06, juntament amb la resta d’universitats espanyoles que imparteixen aquests estudis. Des de la seva implantació, els estudis de Biotecnologia han seguit les directrius i recomanacions derivades de l’espai europeu d’educació superior (EEES), de manera que en l’adaptació a l’EEES (Pla Bolonya) hem pogut aprofitat l’experiència adquirida durant aquests anys. 

El Grau en Biotecnologia ofereix als estudiants una preparació multidisciplinària en els àmbits de les ciències biològiques, la tecnologia química i industrial i en la direcció i gestió de bioempreses.

Els estudiants tenen l’oportunitat de contactar amb el món empresarial i de la recerca adquirint una sòlida formació teòrica i pràctica. Aquí podeu veure una llista de les empreses col·laboradores amb les pràctiques de l'estudiantat.

La docència és impartida per especialistes de reconegut prestigi en els àmbits de la biologia molecular i cel·lular, l'enginyeria, l'economia, la física, la fisiologia, la genètica, la química, les matemàtiques i altres especialitats de les ciències biomèdiques i la tecnologia agroalimentària. 

Amb una clara vocació pràctica, el grau està orientat a la formació de graduats amb àmplies i sòlides capacitats per desenvolupar una activitat professional en alguns dels àmbits de la biotecnologia.