Guies docents de cursos anteriors

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101606 FÍSICA T 6
101607 BIOQUÍMICA T 9
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101601 TERMODINÁMICA I CINÈTICA QUÍMICA T 6
101605 BIOESTADÍSTICA T 6
101608 BIOLOGIA CEL·LULAR T 7,5
101609 BIOLOGIA MOLECULAR T 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101600 QUÍMICA GENERAL I ORGÀNICA T 10,5
101604 MATEMÀTIQUES T 9
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101602 FONAMENTS D'ENGINYERIA BIOQUÍMICA B 6
101610 GENÈTICA B 6
101613 MICROBIOLOGIA I B 7,5
101615 FISIOLOGIA I CULTIUS CEL·LULARS VEGETALS B 7,5
101643 DOCUMENTACIÓ I RECURSOS BIBLIOGRÀFICS A BIOTECNOLOGIA O 3
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101603 TECNOLOGIA QUÍMICA B 6
101611 ENGINYERIA GENÈTICA B 6
101614 MICROBIOLOGIA II B 6
101616 FISIOLOGIA ANIMAL B 6
101617 TÈCNIQUES INSTRUMENTALS B 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101612 BIOINFORMÀTICA B 6
101620 BIOREACTORS B 6
101621 BIOTECNOLOGIA VEGETAL B 6
101645 FONAMENTS DE NANOTECNOLOGIA O 3
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101619 IMMUNOLOGIA I CULTIUS CEL·LULARS ANIMALS B 6
101622 PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS B 6
101623 FERMENTACIONS ALIMENTÀRIES B 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101618 PROTEÒMICA I ENGINYERIA DE PROTEÏNES B 10,5
101624 GESTIÓ DE BIOEMPRESES I ASPECTES LEGALS I ÈTICS B 10,5
101644 INTENSIFICACIÓ EN TÈCNIQUES D'ANÀLISI AVANÇADA O 3
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101625 BIOTECNOLOGIA FARMACÈUTICA O 6
101628 BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL O 6
101634 PRODUCCIÓ BIOTECNOLÒGICA D'INGREDIENTS ALIMENTARIS O 6
101635 APLICACIONS DE LA BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL O 6
101636 APLICACIONS DE L'ANÀLISI MULTIVARIANT EN BIOTECNOLOGIA O 6
101639 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101626 PATOLOGIA MOLECULAR I DIAGNÒSTIC BIOMÈDIC O 6
101627 BIOTECNOLOGIA BIOMÈDICA O 6
101629 TÈCNIQUES DE LABORATORI DE BIOTECNOLOGIA DE PLANTES O 6
101630 PRINCIPIS D'ECOFISIOLOGIA I MILLORA GENÈTICA DE CULTIUS O 6
101631 PRODUCCIÓ I SANITAT ANIMAL O 6
101632 MILLORA GENÈTICA I REPRODUCCIÓ ANIMAL O 6
101633 BIOTECNOLOGIA PER A LA MILLORA DE PROCESSOS I PRODUCTES ALIMENTARIS O 6
101636 APLICACIONS DE L'ANÀLISI MULTIVARIANT EN BIOTECNOLOGIA O 6
101637 ECONOMIA DE LA BIOEMPRESA O 6
101639 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
101641 METABOLISME SECUNDARI DE PLANTES O 6
101642 APLICACIONS BIOTECNOLÒGIQUES DEL CULTIU IN VITRO DE CÈL·LULES I TEIXITS VEGETALS O 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101639 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101640 TREBALL DE FI DE GRAU B 6