Pla d'estudis i guies docents

El títol de Grau en Biotecnologia s'obté després d’haver superat 240 crèdits ECTS. Té una durada de 4 anys. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l’estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats de l’estudiantat amb el professorat) i la resta, 15 hores, són de treball autònom. Els crèdits s’obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

 

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries bàsiques (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 114
Matèries optatives (O) 48
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 6
TOTAL CRÈDITS 240


Enllaç a la Guia Acadèmica

Reconeixement automàtic amb altres graus ETSEAFIV

En el següent enllaç podeu consultar els correquisits que s'han de complir a l'hora de matricular les assignatures.

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101606 FÍSICA T 6
101607 BIOQUÍMICA T 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101605 BIOESTADÍSTICA T 6
101601 TERMODINÁMICA I CINÈTICA QUÍMICA T 6
101609 BIOLOGIA MOLECULAR T 6
101608 BIOLOGIA CEL·LULAR T 7,5
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101604 MATEMÀTIQUES T 9
101600 QUÍMICA GENERAL I ORGÀNICA T 10,5
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101602 FONAMENTS D'ENGINYERIA BIOQUÍMICA B 6
101613 MICROBIOLOGIA I B 7,5
101615 FISIOLOGIA I CULTIUS CEL·LULARS VEGETALS B 7,5
101610 GENÈTICA B 6
101643 DOCUMENTACIÓ I RECURSOS BIBLIOGRÀFICS A BIOTECNOLOGIA O 3
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101611 ENGINYERIA GENÈTICA B 6
101614 MICROBIOLOGIA II B 6
101617 TÈCNIQUES INSTRUMENTALS B 6
101603 TECNOLOGIA QUÍMICA B 6
101616 FISIOLOGIA ANIMAL B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101621 BIOTECNOLOGIA VEGETAL B 6
101620 BIOREACTORS B 6
101645 FONAMENTS DE NANOTECNOLOGIA O 3
101612 BIOINFORMÀTICA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101619 IMMUNOLOGIA I CULTIUS CEL·LULARS ANIMALS B 6
101622 PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS B 6
101623 FERMENTACIONS ALIMENTÀRIES B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101644 INTENSIFICACIÓ EN TÈCNIQUES D'ANÀLISI AVANÇADA O 3
101618 PROTEÒMICA I ENGINYERIA DE PROTEÏNES B 10,5
101624 GESTIÓ DE BIOEMPRESES I ASPECTES LEGALS I ÈTICS B 10,5
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101635 APLICACIONS DE LA BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL O 6
101639 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
101633 BIOTECNOLOGIA PER A LA MILLORA DE PROCESSOS I PRODUCTES ALIMENTARIS O 6
101637 ECONOMIA DE LA BIOEMPRESA O 6
101642 APLICACIONS BIOTECNOLÒGIQUES DEL CULTIU IN VITRO DE CÈL·LULES I TEIXITS VEGETALS O 6
101628 BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL O 6
101625 BIOTECNOLOGIA FARMACÈUTICA O 6
101631 PRODUCCIÓ I SANITAT ANIMAL O 6
101634 PRODUCCIÓ BIOTECNOLÒGICA D'INGREDIENTS ALIMENTARIS O 6
101627 BIOTECNOLOGIA BIOMÈDICA O 6
101636 APLICACIONS DE L'ANÀLISI MULTIVARIANT EN BIOTECNOLOGIA O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101630 PRINCIPIS D'ECOFISIOLOGIA I MILLORA GENÈTICA DE CULTIUS O 6
101629 TÈCNIQUES DE LABORATORI DE BIOTECNOLOGIA DE PLANTES O 6
101626 PATOLOGIA MOLECULAR I DIAGNÒSTIC BIOMÈDIC O 6
101639 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
101636 APLICACIONS DE L'ANÀLISI MULTIVARIANT EN BIOTECNOLOGIA O 6
101641 METABOLISME SECUNDARI DE PLANTES O 6
101632 MILLORA GENÈTICA I REPRODUCCIÓ ANIMAL O 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101639 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101640 TREBALL DE FI DE GRAU B 6