Pla d'estudis i guies docents

El títol de Grau en Biotecnologia s'obté després d’haver superat 240 crèdits ECTS. Té una durada de 4 anys. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l’estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats de l’estudiantat amb el professorat) i la resta, 15 hores, són de treball autònom. Els crèdits s’obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

 

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries bàsiques (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 114
Matèries optatives (O) 48
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 6
TOTAL CRÈDITS 240


Enllaç a la Guia Acadèmica

Reconeixement automàtic amb altres graus ETSEAFIV

En el següent enllaç podeu consultar els correquisits que s'han de complir a l'hora de matricular les assignatures.

Curs 2023-24

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101607 BIOQUÍMICA T 9
101606 FÍSICA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101605 BIOESTADÍSTICA T 6
101609 BIOLOGIA MOLECULAR T 6
101601 TERMODINÁMICA I CINÈTICA QUÍMICA T 6
101608 BIOLOGIA CEL·LULAR T 7,5
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101604 MATEMÀTIQUES T 9
101600 QUÍMICA GENERAL I ORGÀNICA T 10,5
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101615 FISIOLOGIA I CULTIUS CEL·LULARS VEGETALS B 7,5
101613 MICROBIOLOGIA I B 7,5
101602 FONAMENTS D'ENGINYERIA BIOQUÍMICA B 6
101643 DOCUMENTACIÓ I RECURSOS BIBLIOGRÀFICS A BIOTECNOLOGIA O 3
101610 GENÈTICA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101603 TECNOLOGIA QUÍMICA B 6
101616 FISIOLOGIA ANIMAL B 6
101617 TÈCNIQUES INSTRUMENTALS B 6
101614 MICROBIOLOGIA II B 6
101611 ENGINYERIA GENÈTICA B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101612 BIOINFORMÀTICA B 6
101620 BIOREACTORS B 6
101645 FONAMENTS DE NANOTECNOLOGIA O 3
101621 BIOTECNOLOGIA VEGETAL B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101623 FERMENTACIONS ALIMENTÀRIES B 6
101619 IMMUNOLOGIA I CULTIUS CEL·LULARS ANIMALS B 6
101622 PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101618 PROTEÒMICA I ENGINYERIA DE PROTEÏNES B 10,5
101624 GESTIÓ DE BIOEMPRESES I ASPECTES LEGALS I ÈTICS B 10,5
101644 INTENSIFICACIÓ EN TÈCNIQUES D'ANÀLISI AVANÇADA O 3
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101639 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
101634 PRODUCCIÓ BIOTECNOLÒGICA D'INGREDIENTS ALIMENTARIS O 6
101625 BIOTECNOLOGIA FARMACÈUTICA O 6
101628 BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL O 6
101635 APLICACIONS DE LA BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL O 6
101636 APLICACIONS DE L'ANÀLISI MULTIVARIANT EN BIOTECNOLOGIA O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101639 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
101631 PRODUCCIÓ I SANITAT ANIMAL O 6
101627 BIOTECNOLOGIA BIOMÈDICA O 6
101629 TÈCNIQUES DE LABORATORI DE BIOTECNOLOGIA DE PLANTES O 6
101642 APLICACIONS BIOTECNOLÒGIQUES DEL CULTIU IN VITRO DE CÈL·LULES I TEIXITS VEGETALS O 6
101636 APLICACIONS DE L'ANÀLISI MULTIVARIANT EN BIOTECNOLOGIA O 6
101641 METABOLISME SECUNDARI DE PLANTES O 6
101633 BIOTECNOLOGIA PER A LA MILLORA DE PROCESSOS I PRODUCTES ALIMENTARIS O 6
101626 PATOLOGIA MOLECULAR I DIAGNÒSTIC BIOMÈDIC O 6
101630 PRINCIPIS D'ECOFISIOLOGIA I MILLORA GENÈTICA DE CULTIUS O 6
101632 MILLORA GENÈTICA I REPRODUCCIÓ ANIMAL O 6
101637 ECONOMIA DE LA BIOEMPRESA O 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101639 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101640 TREBALL DE FI DE GRAU B 6