Degree Basics

Name

Grau en Biotecnologia

Academic year

2024-2025

ECTS credits

240 CTS

ECTS credit price

18,46 €

Faculty or School

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària

Starting year

Curs 2009-10

Course load

Temps complet

Learning model

Presential

Language of instruction

Català (50%) / Castellà (45%) / Anglès (5%)

Available places

50

Coordinator

Gemma Villorbina Noguera etseafiv.coordgbiotec@udl.cat

Contact
Contact
Contact
Pre-registration
Pre-registration
Pre-registration
Enrolment
Enrolment
Enrolment
The degree in figures
The degree in figures
The degree in figures
Complaints and suggestions
Complaints and suggestions
Complaints and suggestions
Learning resources
Learning resources
Learning resources
Tutoring Plan
Tutoring Plan
Tutoring Plan
Internal Quality Assurance System
Internal Quality Assurance System
Internal Quality Assurance System

El estudis de Biotecnologia de la Universitat de Lleida es van iniciar en el curs acadèmic 2005/06, juntament amb la resta d’universitats espanyoles que imparteixen aquests estudis. Des de la seva implantació, els estudis de Biotecnologia han seguit les directrius i recomanacions derivades de l’espai europeu d’educació superior (EEES), de manera que en l’adaptació a l’EEES (Pla Bolonya) hem pogut aprofitat l’experiència adquirida durant aquests anys. 

El Grau en Biotecnologia ofereix als estudiants una preparació multidisciplinària en els àmbits de les ciències biològiques, la tecnologia química i industrial i en la direcció i gestió de bioempreses.

Els estudiants tenen l’oportunitat de contactar amb el món empresarial i de la recerca adquirint una sòlida formació teòrica i pràctica. Aquí podeu veure una llista de les empreses col·laboradores amb les pràctiques de l'estudiantat.

La docència és impartida per especialistes de reconegut prestigi en els àmbits de la biologia molecular i cel·lular, l'enginyeria, l'economia, la física, la fisiologia, la genètica, la química, les matemàtiques i altres especialitats de les ciències biomèdiques i la tecnologia agroalimentària. 

Amb una clara vocació pràctica, el grau està orientat a la formació de graduats amb àmplies i sòlides capacitats per desenvolupar una activitat professional en alguns dels àmbits de la biotecnologia.